Category Archives: ข่าวการเมือง

“คนละครึ่ง” เฟส 3 ชงนายก ฯแล้ว”อาคม”เผยต่อที่ประชุมวุฒิสภา ชี้ผลตอบรับดี รายได้สู่รากหญ้า

"คนละครึ่ง" เฟส 3

คนละครึ่ง เฟส3 ชงนายกแล้ว “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เผยต่อที่ประชุมวุฒิสภา ระบุผลตอบรับดี-ลงสู่เศรษฐกิจฐานราก

ในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแล้ว โดยสาระของร่างกฎฆมายคือการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศที่และถูกใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน       

ทั้งนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ตอนหนึ่งถึงโครงการคนละครึ่ง ว่า โครงการคนละครึ่งได้รับการตอบสนองด้วยดี ซึ่งตนได้แจ้งไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ถึงการต่ออายุมาตรการ ในระยะสอง และจะมีในระยะสาม เพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก  ทั้งนี้ในดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศ ยอมรับว่าดีขึ้น เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะที่ปัจจัยภายนอก ที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบนั้น ยังทำไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์  

นายอาคม  ชี้แจงด้วยว่า ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งได้หารือกับหน่วยงานของกระทรวงการคลังต่อการจัดเก็บรายได้ นั้นต้องพิจารณาแผนปฏิรูปภาษี เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ที่ครอบคลุม ได้แก่ การเพิ่มขีดการแข่งขัน, การอำนวยความสะดวก การลดภาระทางธุรกิจที่สนุบสนุนทิศทางในอนาคต, การแพทย์และสาธารณสุข และการบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งจะพิจารณามาตรการลดหย่อนต่างๆ ในสังคม นอกจากนั้นจะพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศที่คู่กับการระบาดของโควิด-19  

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร  ชี้แจงต่อข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา ในขั้นตอนการปฏิบัติและประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ที่ไม่ออกใบกำกับภาษี และอำนาจของหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมกิจการของต่างประเทศ ที่อาจเป็นปัญหาของการประเมินภาษีที่จัดเก็บ ด้วยว่า  กรณีที่บริษัทต่างชาติไม่ยื่นแบบ หรือจดทะเบียน นั้นกระบวนการตรวจสอบสามารถทำได้จากข้อมูลทางการเงิน ที่หน่วยงานสามารถออกหมายเรียกจากสถาบันการเงิน ที่รับชำระค่าบริการ ขณะเดียวกันยอมรับว่าการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และการบริการอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ            จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ.. ไว้พิจารณา        ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านั้นที่ประชุมวุฒิสภายังมีลงมติรับร่าง พ.ร.บ. อีก 2 ฉบับไว้พิจารณา คือ ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  และ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

นายกฯ วอนร่วมทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เชื่อ เป็นภูมิคุ้มกันในทุกสถานการณ์แม้โลกจะเปลี่ยนแปลง

นายกฯ วอนร่วมทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

“พล.อ.ประยุทธ์” ขอทุกคนร่วมทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เชื่อ เป็นภูมิคุ้มกันในทุกสถานการณ์แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป ชี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถา ในงานสัมมนา “ภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน” เสร็จสิ้น ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ ต้องให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ทุกธุรกิจ และทุกกิจกรรม รวมถึงการวางแผนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม

ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้าง สร้างงานให้คนในท้องถิ่น สร้างอาชีพให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างแรงกระตุ้น ตั้งแต่การวางรากฐานการเรียนการศึกษาให้ชัดเจน คือต้องเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าแห่งภูมิปัญญาในวิถีชีวิตท้องถิ่น

“อีกสิ่งที่สำคัญ คือการพัฒนา เราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน ล้มได้ แต่ต้องลุกให้ไว ปรับตัวให้ได้ ผมเชื่อเสมอว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ มีการกำหนดแผน เป้าหมาย และวางระยะที่ชัดเจน จะเป็นภูมิคุ้มกันได้ในทุกสถานการณ์ แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม”

25 ส.ส.จับมือ 48 สว. ชงศาลฯ คว่ำร่างแก้รธน.

25 ส.ส.จับมือ 48 สว.

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมกันเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ.2563 ข้อที่ 31 ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาได้มีการยื่นญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่ 1 และประชาชนเข้าชื่อยื่นญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งอยู่ในระหว่างประธานรัฐสภาเตรียมบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยปรากฎหว่าญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 3 ฉบับ ได้มีหลักการและเหตุผล ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น

โดยเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติให้มีหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมาตรา 256/1 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้ เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้น ตามหลักกฎหมายมหาชน “ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ”

หมายความว่าหากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้จะกระทำมิได้ รัฐสภาจึงไม่มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐสภามีอำนาจเฉพาะที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 256 คือ ให้มีแต่อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น

กลุ่มนักเรียนเลว ยกระดับไล่”ประยุทธ์ “ประกาศจัดชุมนุมใหญ่ 21 พ.ย.นี้

กลุ่มนักเรียนเลว ออกแถลงการณ์นัดชุมนุมใหญ่

กลุ่มนักเรียนเลว ออกแถลงการณ์นัดชุมนุมใหญ่ 21 พ.ย.นี้ จี้ บิ๊กตู่ ผู้อยู่เบื้องหลัง ณัฐฏพล หลังข้อเรียกร้องถูกเพิกเฉย ชี้ ไม่สมควรดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ

วันที่ 6 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม นักเรียนเลว ได้เผยแพร่แถลงการณ์นักเรียนเลวและแนวร่วมองค์กรนักเรียน ระบุว่า สืบเนื่องจากนักเรียนเลว และองค์กรนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง

แต่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดย นายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ มิได้สนใจที่ที่จะแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียน ขาดวุฒิภาวะ และความเป็นผู้นำ อ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีอยู่เบื้องหลัง อีกทั้ง ยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไป โดยที่ตนเพียงแต่สร้างภาพกับสื่อว่ารับฟังนักเรียน การกระทำเช่นนี้นับเป็นการดูหมิ่นนักเรียนอย่างมาก ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไป จึงได้ยื่นหนังสือให้นายณัฐฏพลลาออกจากตำแหน่ง แต่นายณัฐฏพลก็มิได้ดำเนินการใด ๆ

หากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงฯนั้น มิได้ทำให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น พวกเรานักเรียนจึงจะยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นตอของปัญหา ผู้ที่เลือกนายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี นั่นคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ดังนั้น นักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วม จึงประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังทุกคน การศึกษาไม่ได้รับการพัฒนา เพราะการเมืองมีปัญหา เราจะเปล่งเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงออกมา ถ้าการเมืองดี เราจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และเคารพสิทธิ

ศาลฯรับฟ้อง แกนนำก้าวหน้า – ก้าวไกล ร่วมชุมนุม 6 ข้อหา นัดตรวจพยานหลักฐาน 22 ธันวาคมนี้

ศาลฯรับฟ้อง ก้าวหน้า - ก้าวไกล ร่วมชุมนุม

ศาลฯรับฟ้อง แกนนำก้าวหน้า – ก้าวไกล ร่งมชุมนุม 6 ข้อหา นัดตรวจพยานหลักฐาน 22 ธันวาคมนี้ โดยปล่อยตัวชั่วคราวไม่ต้องมีหลักประกัน

ศาลแขวงปทุมวัน รับฟ้องคดี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปธ คณะก้าวหน้า, นายปิยบุตร แสงกนกกุล ,นางสาวพรรณิการ์ วานิช ,นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ นครปฐม .กระทำผิด พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ในการชุมนุมแฟลชม็อบ บริเวณสกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 62 .

โดยอัยการยื่นฟ้องศาลใน 6 ข้อหา 1.ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง /2.ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกฯ / 3.ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบฯ / 4.ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ / 5.ทำการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน 150 เมตรจากพระราชฐาน /และ 6.พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เลิกชุมนุมแต่ไม่เลิกชุมนุม ฯ ทั้ง 5 ให้การปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา .

โดยเฉพาะข้อหาเรื่องการชุมนุมในเขตพระราชฐานไม่เกิน 150 เมตร ซึ่งก่อนหน้าที่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ชุมนุมเกินกว่า 150 เมตร อีกทั้งทุกครั้งที่มีการชุมนุมก็เกินกว่า 150 เมตรทุกครั้ง ส่วนการชุมนุมที่เกิดขึ้นก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นการบังคับให้ประชาชนต้องยอมรับกฎเกณฑ์บางอย่าง อาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ได้ ส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆนั้นไม่ได้ลำบากใจ เช่นข้อกล่าวหาว่าการชุมนุมขัดขวางรถไฟฟ้า BTS นั้น ตรวจสอบแล้วพบว่ารถไฟฟ้าเสียตั้งแต่สถานีจตุจักร

ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการขัดขวางแต่อย่างใด.ศาลจึงได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลแขวงปทุมวัน พร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว.

ประกาศใหม่ ‘คมนาคม’ การขอ -การออกใบอนุญาตขับรถ ทุกประเภท

'คมนาคม' การขอ -การออกใบอนุญาตขับรถ

ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2563

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (18) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 มาตรา 44 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และมาตรา 49 (6) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ แต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการออก ใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถ ชนิดอื่นตามมาตรา 43 (4) ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวประชาชน

(ข) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน โดยมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

(ค) หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรม จากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือโรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมีความประสงค์ จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบ รวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบาศก์เชนติเมตรขึ้นไป ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติมด้วย

(ง) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตพิเศษ ให้ขับรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารที่ยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)

(จ) ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่น ออกให้ที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี) ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถนั้นไม่มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ ต้องมีหลักฐานการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบด้วย

(ฉ) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว
(ก) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย

(ข)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเอกสารหลักฐานแสดง ที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง ประเทศออกให้ หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย

(ค) ใบรับรองแพทย์ตาม (1) (ข) (ง) หลักฐานการอบรมตาม (1) (ค)

(จ) ใบอนุญาตขับรถตาม (1) (จ) หรือ (ฉ) พร้อมด้วยภาพถ่าย

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม : การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2563

ม็อบ“คณะราษฎร”รวมตัวเต็มแยก“ปทุมวัน” หลัง ตร.นำแผงกั้น”ราชประสงค์

ม็อบ“คณะราษฎร”รวมตัวเต็มแยก“ปทุมวัน”

กลุ่มคนในนาม “คณะราษฎร” ทยอยเข้ารวมตัวกันที่บริเวณแยกปทุมวัน หลัง แยกราชประสงค์ เจ้าหน้าที่ได้นำแผงรั้วล็อกด้วยสายสลิงมาตั้งขวางทางเข้าสู่แยกราชประสงค์ พร้อมกับเข้าแถวตั้งแน

ล่าสุดได้มีรถกระบะสำหรับแกนนำขึ้นปราศรัยเข้ามาจอดในบริเวณชุมนุม โดยมีผู้ปราศรัยช่วงเริ่มต้นคือนายชินวัตร จันทร์กระจ่าง แกนนำเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่นนทบุรี

มีการชู 3 นิ้วตะโกน “ปล่อยเพื่อนเรา” พร้อมติดป้ายผ้าบนวกายวอล์ค์ด้วยข้อความเดียวกัน จากนั้นมวลชนนบางส่วนได้พากันนั่งลงกับพื้นถนน.

กอร.ฉ.ประกาศปิด 3 เส้นทางทางแยกราชประสงค์ ห้ามชุมนุมแล้ว ขณะที่ผู้ชุมนุมนัดรวมตัวแยกปทุมวัน

กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง หรือ กอร.ฉ. ประกาศควบคุมเส้นทางรอบแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไป .ปิดกั้นเส้นทางจราจร 3 เส้นทาง ได้แก่

ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชดำริ ถึง แยกประตูน้ำ ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม และถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึง แยกเฉลิมเผ่า โดยห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายคนและยานพาหนะเข้า-ออกพื้นที่.

ส่วนห้างสรรพสินค้าที่อยู่โดยรอบจำนวนมาก ยังไม่มีการปิดบริการ แต่แนะนำให้ใช้ทางเข้า-ออกด้านถนนพระราม 1 และถนนพญาไท .

โดยแนะนำประชาชนให้ใช้ได้ 12 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชปรารภ ถนนเพชรบุรี ถนนพญาไท ถนนพระราม 4 ถนนอังรีดูนังต์ ถนนสารสิน ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิท ซอยต้นสน และถนนหลังสวน

กลุ่มเยาวชนปลดแอก นัดชุมนุม แยกปทุมวัน 5 โมงเย็นวันนี้ จากที่ก่อนหน้า ยืนยันปักหลักแยกราชประสงค์ หากเข้าไปไม่ได้ พร้อมเคลื่อนขบวน 

หลังจากที่มีข่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ปิดการจราจร บริเวณแยกราชประสงค์ เพื่อไม่ให้ชุมนุมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เฟซบุ๊กเพจ “เยาวชนปลดแอก ได้โพสต์ข้อความ นัดพร้อมกันที่ราชประสงค์ ในเวลา 17.00 น. หากไม่สามารถเข้าไปได้ เตรียมพบกับการเคลื่อนขบวน โดยจะมีการรายงานให้ทราบผ่านทางเฟซบุ๊ก และว่า วันใดที่ความรุนแรงโดยรัฐเกิดขึ้น วันนั้นคือจุดล่มสลาย 

กระทั่งล่าสุด เมื่อเวลา 16.14 น. กลุ่มเยาชนปลดแอก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ยืนยันเปลี่ยนไปที่แยกปทุมวัน พร้อมกันวันนี้ เวลา 17.00 น. 

ขณะที่ “ภาณุพงศ์ จาดนอก” หรือ ไมค์ ระยอง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตั้งบังเกอร์เสร็จแล้วใช่ไหมตำรวจ?? โอเคงั้น……พวกเราทุกคนไป แยกปทุมวัน กันนะ แล้วพบกัน

ตร.จับแกนนำ บุกสลาย #ม็อบ14ตุลา นำกำลังเข้าประชิดขอคืนพื้นที่

ตร.จับแกนนำ บุกสลาย #ม็อบ14ตุลา

ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 04.20 น. ที่ผ่านมา มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมพื้นที่ โดยพยายามเจรจากับผู้ชุมนุมเพื่อขอคืนถนนราชดำเนิน  พร้อมทั้งประกาศให้สลายการชุมนุม อีกทั้งยังมีการควบคุมตัวแกนนำบางส่วนไปด้วย

หลังคุมตัวแกนนำไปแล้ว ทางตำรวจได้ผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่หน้าทำเนียบรัฐบาลเรื่อยไปเพื่อให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด พร้อมประกาศหากไม่ทำตามคำสั่งจับกุมทันที่

.

ประยุทธ์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ กทม.

ประยุทธ์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันนี้ (15 ต.ค.) เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาดังนี้

โดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญขวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าตัวยการชุมนุมสาธารณะ ขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการและช่องทางต่างๆ ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน มีหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล อันมิไข่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งยังกระทบโดยตรงต่อสัมฤทธิผลของมาตรการควบคุมการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบาง กรณีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเร่งต่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้ยุติไต้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04.00 นาฬิกา เป็นตันไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ ยังมีการออกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นผู้กำกับการปฏิบัติการ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ให้ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งให้กลุ่มคนดังกล่าวข้างต้นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป