โคราชอ่วม ! ชาวปักธงชัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

Posted on 19/10/2020
3 views

โคราชอ่วม ! ชาวปักธงชัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หลังมวลน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงไหลล้นออกตามคลองธรรมชาติ ระดับน้ำเพิ่มสูง คาดวันนี้ท่วมอีกหลายพื้นที

You may also like

Page 1 of 2

This entry was posted in . Bookmark the permalink.