หลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้นการบินไทยชั่วคราว หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้นการบินไทยชั่วคราว หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินในรอบนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 พ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หรือห้ามซื้อขายชั่วคราวของหลักทรัพย์ของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) หรือ THAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา THAI ได้แจ้งงบไตรมาส 3 ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 21,536.07 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16,851 ล้านบาท หรือราว 360.1% โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 21,536 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 9.87 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุน 2.14 บาท

โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 การบินไทยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 298,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 62 จำนวน 44,144 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 338,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 95,855 ล้านบาท และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำนวน 39,945 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค. 62 จำนวน 51,711 ล้านบาท หรือ ราว 439.5%

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน 2563 การบินไทย มีผลขาดทุนสุทธิ 49,552.53 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 345% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 11,119.87 ล้านบาท

SP (Trading Suspension) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H แต่บริษัทยังไม่ สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด

NP (Notice Pending) : บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท