สพฐ.ชงข้อสรุปผลกระทบ “เลิก-ไม่เลิก” โอเน็ต

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ส่งหนังสือชี้แจงการจัดสอบโอเน็ตมาให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาแล้ว โดยตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศึกษารายละเอียดถึงผลกระทบทั้งภายนอกและภายในว่าจะมีประเด็นใดบ้างหากไม่มีการจัดสอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส่วนการสอบโอเน็ตชั้น ม.6 ปีการศึกษานี้ยังคงต้องจัดสอบ เนื่องจากผลคะแนนโอเน็ตยังใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประมวลผลเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อย่างไร ก็ตามตนได้รับรายงานจากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.ว่าได้มีการหารือร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเห็นว่าหาก ศธ.มีนโยบายชัดเจนที่จะยกเลิกการสอบโอเน็ต ม.6 มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไม่นำคะแนนโอเน็ตมาพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า วันที่ 16 พ.ย.นี้ จะเสนอผลสรุปในประเด็นที่ สทศ.มีข้อห่วงใยต่อการจัดหรือไม่จัดสอบโอเน็ตว่า สพฐ.จะดำเนินการอย่างไร ถ้าต้องยกเลิกจัดสอบโอเน็ต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างในระยะเร่งด่วน สพฐ.จะเสนอข้อสรุปทั้งหมดให้ รมว.ศธ.เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ.