นายกฯ วอนร่วมทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เชื่อ เป็นภูมิคุ้มกันในทุกสถานการณ์แม้โลกจะเปลี่ยนแปลง

“พล.อ.ประยุทธ์” ขอทุกคนร่วมทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เชื่อ เป็นภูมิคุ้มกันในทุกสถานการณ์แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป ชี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถา ในงานสัมมนา “ภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืน” เสร็จสิ้น ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ ต้องให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม ทุกธุรกิจ และทุกกิจกรรม รวมถึงการวางแผนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม

ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้าง สร้างงานให้คนในท้องถิ่น สร้างอาชีพให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างแรงกระตุ้น ตั้งแต่การวางรากฐานการเรียนการศึกษาให้ชัดเจน คือต้องเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าแห่งภูมิปัญญาในวิถีชีวิตท้องถิ่น

“อีกสิ่งที่สำคัญ คือการพัฒนา เราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน ล้มได้ แต่ต้องลุกให้ไว ปรับตัวให้ได้ ผมเชื่อเสมอว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ มีการกำหนดแผน เป้าหมาย และวางระยะที่ชัดเจน จะเป็นภูมิคุ้มกันได้ในทุกสถานการณ์ แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม”