กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน ร่วมผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ จบมามีงานทำ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน ร่วมผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ จบมามีงานทำ

นายธวัช เบญจาธิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด โดยนางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายปริญญา เร่งพินิจ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และนาย สายัณห์ ไวรางกูร ที่ปรึกษาด้านการเงิน ร่วมลงนาม ณ UDA AUTO GLASS บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายธวัช เบญจาธิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย แม้ปัจจุบันจะเป็นช่วงชะลอตัว แต่ยังมีช่องทางการเติบโตที่เกิดขึ้นจากความต้องการภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ช่างฝีมือจึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน บางแห่งยังขาดแคลน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการผลิตแรงงานให้มีความชำนาญเฉพาะด้านป้อนสู่ตลาด

การร่วมมือกับบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและครูฝึกของ กพร. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ช่างฝีมือ นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ประชาชนทั่วไป ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตรเพื่อใช้ในการสมัครงานได้ ซึ่งได้เปิดนำร่องแล้ว 15 คน

โดยวางเป้าช่วงระยะเวลา 5 ปี จะมีแผนจะเปิดศูนย์บริการติดตั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงใน 24 จังหวัด อาทิ ตรัง ลพบุรี ชลบุรี กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ฯลฯ บริษัทจึงมีความต้องการพนักงานเป็นจำนวนมาก ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงความร่วมมือดังกล่าวจะได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัท มีงานทำ แก้ปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิดได้

นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า การมาเปิดสาขาที่นี่ถือเป็นการท้าทายพอสมควร ตนเชื่อว่าในกลุ่มโรบินสันยังพอมีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ การที่ใช้คำว่าภูธรบุกกรุง มีความกล้ายังไง ซึ่งเป็นการท้าทายและเชื่อว่าทางร้านเรามีฝีมือที่ดีอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งลูกค้าที่มาลองใช้จะต้องกลับมาหาเราอีก ทางเราจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจ ซึ่งเราจะทำให้คนรู้จัก UDA AUTO GLASS มากขึ้น ซึ่งเรากล้าที่จะทำเราจึงมีดีมาบอกในวันนี้ จึงอยากฝากร้านไว้อยู่ในอ้อมใจ และอยากให้ทุกคนมาลองบริการดู เพราะเรามีบริการทั่วประเทศ รับรองท่านจะต้องได้รับความพึงพอใจกลับไป และกลับมาให้เราได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสหน้าต่อไป