ศิลปินห่วงจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอก อารามหลวง ฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศราฯ โดนน้ำเซาะ

อ.วรา จันทร์มณี ศิลปินคนหนึ่ง ได้โพสต์ถึงความเสียหายของ พระอุโบสถวัดราชาธิวาส ฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครู สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งกำลังเสียหายเพราะโดนน้ำกัดเซาะ

โดยโพสต์ระบุว่า ” อย่าปล่อยให้ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จครูเสียหายไปมากกว่านี้ เมื่อวานผมไปชมพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครู สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยสมเด็จครูทรงร่างแบบและให้คาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli) จิตรกร

ชาวอิตาลี เป็นผู้ขยายแบบและลงสีด้วยเทคนิคแบบเฟรสโกหรือการเขียนสีบนปูนเปียก ซึ่งงดงามกลมกลืนละมุนละไมมาก ภาพที่เขียนมีความสมจริงทั้งฉาก บุคคล สัตว์ และธรรมชาติ ถือเป็นครั้งแรกที่จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถถูกเขียนด้วยเทคนิคนี้

แต่ที่ต้องตกใจมากคือที่ผนังฝั่งทิศเหนือโดนน้ำกัดเซาะทำลายแผ่กว้าง และมีแนวโน้มจะกัดกร่อนจนหมดหากไม่รีบแก้ไข เมื่อถามพระสงฆ์ที่เฝ้าท่านบอกว่ากรมศิลปากรมาดูหลายครั้งแล้วแต่ยังมิได้ดำเนินการใดๆ ผมไม่ทราบว่ากรมศิลป์ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว แต่นี่ก็เข้าหน้าฝนแล้ว ไม่อยากให้เกิดความเสียหายบานปลายไปกว่านี้

พระอุโบสถวัดราชาสวยจริงๆ นับเป็นงานชิ้นเอกยุครัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยประติมากรรมและจิตรกรรมที่เป็นเลิศฝีพระหัตถ์สมเด็จครู และริโกลี เราอย่าปล่อยให้จิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าเสียหายไปเพราะการละเลยของคนรุ่นหลัง หน้าที่ในการดูแลเป็นของทุกคน มิใช่อยู่เฉพาะกรมศิลป์

การที่กล่าวว่า หน้าที่ในการดูแลเป็นของทุกคน มิใช่อยู่เฉพาะกรมศิลป์ หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้มีตำแหน่งใหญ่กว่านั้นก็ต้องลงมาดูแลด้วย ยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาคุณเดินไป แล้วเจออุบัติเหตุ ทุกคนมีสิทธิ์ข่วยเหลือ ไม่ใช่โยนให้ตำรวจหรือคนอื่นใด ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องหรือเป็นธุระผลักดันให้สังคมก้าวหน้าไปหน้าฝนแล้ว ไม่อยากให้เกิดความเสียหายบานปลายไปกว่านี้