รื้อต้นไม้หน้าวัดพระแก้ว สร้างอุโมงค์ทางเดิน รองรับนักท่องเที่ยว

เพจนอกรอบ ศิลปากร ได้โพสต์ หลังจากที่ กทม ได้ทำการรื้อถอนต้นไม้บริเวณถนนหน้าพระลาน ยาวไปถึงบริเวณท่าช้างวังหลวง เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นและนักอนุรักษ์