ผนึกกำลัง ผู้นำกว่า 50 ประเทศ เพื่อ สร้างยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและความมั่นคง หลังวิกฤตโลก

ปักหมุด…จุดเปลี่ยนโลก กับการประชุมครั้งสำคัญระดับโลก ประจำปี 2020Nation-Building and the Pandemic New-Normal การสร้างชาติภายใต้ Pandemic New-Normal และยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและความมั่นคงแบบใหม่ได้ผนึกกำลังจาก ผู้นำ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 1,000 คน ( ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ )

นำโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานจัดประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Nation-Building (ICNB).

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานจัดประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Nation-Building (ICNB )โดยผนึกกำลังจาก ผู้นำความรู้ความสามารถด้านเศรฐกิจ ความมั่นคง กว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ ศ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษกิจกัมพูชา ฯพณฯ ดร. อวน ป๊วนโหมดนิรวด ผู้แทนทางการของ ฯพณฯ สมเด็จ ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรี

ฯพณฯ ชานเซียต ทูเมนบาเยฟ รองประธานสมัชชาประชาชน ผู้แทนประธานาธิบดีประเทศคาซัคสถาน ฯพณฯ คาสซิม โจมาท โทคาเยฟ

พร้อมผู้นำจากองค์กร ชั้นนำทั่วโลก ดังนี้ 1.ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี มุสตาปา บิน โมฮัมเหม็ด (Online )รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) ประเทศมาเลเซีย

 1. ฯพณฯ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีประเทศไทย, อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย, อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด
 1. ศาสตราจารย์ คิชอร์ มาห์บูบานี (Online) อดีตทูตสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ, ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ, คณบดีวิทยาลัย นโยบายสาธารณะ ลี กวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
 1. ดร.เมอฮารี ที มารู (Online) ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มงานกิจการมนุษยธรรม สหภาพแอฟริกา
 1. ฯพณฯ ดร.มา​รี เอลกา ปางเง็​สตู (Online)ผู้อำนวยการบริหาร นโยบายการพัฒนาและพันธมิตร ธนาคารโลก, อดีตรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ค้า, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อินโดนีเซีย
 1. ฯพณฯ เฟรเดอริก ซูมาเย (Online) อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศแทนซาเนีย
 1. ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ปวน ฮาจาห์ ซูไรดา คามารุดดิน (Online) กระทรวงการเคหะและการปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศมาเลเซีย
 1. ตัน สรี ดาตุก์ คามาล สาลีห์ (Online) ประธานสถาบันวิจัยทางเศรษฐศาสตร์มาเลเซีย
 1. ดร เอิลร์มาล์ เฟรเชอรี (Online) นักวิชาการอาวุโสวิทยาลัยการปกครอง เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 1. ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการของสถาบันสหสวรรษ ประเทศไทย
 1. ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ (Online) กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ประเทศไทย
 1. นายฮาราลด์ ลิงค์  ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม
 1. นายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์ (Online) ประธานกรรมการบริหาร เทเลพอร์ต ในเครือ แอร์เอเชียกรุ๊ป
 1. นางยีน ซีน อึง (Online) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและที่ปรึกษาและเทคโนโลยี ประเทศมาเลเซีย
 1. นายโก เผง ออย (Online) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการกลุ่มซิลเวอร์เลก เอกซิสประเทศมาเลเซีย
 1. ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี เลียน เคอร์ (Online) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเอกภาพแห่งชาติมาเลเซีย, รองประทานพรรคเอ็มซีเอ (MCA) ประเทศมาเลเซีย
 1. ศ.ดร.มูฮัมหมัด ยูนูส (Online) รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ, ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน
 1. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (Online) อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 1. ตัน สรี ดร.ไมเคิล โยห์ (Online) ประธานสถาบันยุทธศาสตร์เพื่อเอเซีย เคเอสไอ ประเทศมาเลเซีย
 1. ฯพณฯ ดาตุก์ ดร.อุสมาน ฮัสซัน (Online) รัฐมนตรีอาวุโส ดูแลกิจการพิเศษด้านอิสลามประเทศกัมพูชา
 1. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย
 1. ฯพณฯ ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี ฮาจาห์ แนนซี บินติ ชูกรี (Online) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย
 1. ฯพณฯ อาเมอร์ โคสรู เชาว์ดูห์รี (Online) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศบังคลาเทศ
 1. ดร.เอเดน วูน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทย
 1. นายธิบอลท์ แดนจู (Online) ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้อำนวยการทั่วไปด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการยุโรป ประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน การปาฐกถาพิเศษ (สดทาง Online)

โดยจอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน  นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, ฯพณฯ ฆาเซิม-โฌมาร์ต โตกาเยฟ  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถาน และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ภาคกลางคืน (17.30 -20.00 น.) มอบรางวัลการสร้างชาติ โดยมี ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ประธานจัดประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference on Nation-Building (ICNB) ชี้ว่า

“มนุษย์โดยส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำให้ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อว่า เมื่อวิกฤตโควิด -19 จบลงแล้ว โลกจะกลับสู่สภาพเดิม และเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยามวิกฤต จะเป็นเพียงความไม่ปกติใหม่ (new abnormal) ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น แต่จากการคาดการณ์ ผมเชื่อว่า วิกฤตโควิด-19 เป็นแรงกระทบที่เข้ามากระชากเปลี่ยน (disrupt) และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ไปอย่างไม่หวนกลับ ทุกคนและทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องแสวงหายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่ที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากขึ้น ดังคำคมของเบนจามิน แฟรงคลิน ที่กล่าวไว้ว่า “หากล้มเหลวในการเตรียมพร้อม คุณก็เตรียมพร้อมที่จะล้มเหลวได้เลย”

.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานจัดประชุม ฯ ฯพณฯ “ยังเบอร์ ฮอร์มัต ดาโต๊ะ สรี มุสตาปา บิน โมฮัมเหม็ด” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) ประเทศมาเลเซีย

ศาสตราจารย์ คิชอร์ มาห์บูบานี (Online)อดีตทูตสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ,ดร.มารี เอลกา ปางเง็สตู ผู้อำนวยการบริหาร นโยบายการพัฒนาและพันธมิตร ธนาคารโลก ดร.มูฮัมหมัด ยูนูส รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ, ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน