เปิดสิทธิ เหยื่อรถบัสชนรถไฟควรรู้ เพื่อขอรับสิทธิชดเชยเยียวยา

เปิดสิทธิ เหยื่อรถบัสชนรถไฟควรรู้ เพื่อขอรับสิทธิชดเชยเยียวยา

จากเหตุการณ์รถบัส ชนรถไฟ ดังกล่าวสำหรับผู้เสียชีวิตทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย

1. ค่าทำศพ 40,000 บาท เนื่องจากเสียชีวิตไม่ใช่ระหว่างทำงาน / 2. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต.2-6 เท่าของค่าจ้าง

หากขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสมทบของผู้เสียชีวิต แต่ไม่ถึง 120 เดือน ทายาทหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ 2 เท่าของค่าจ้างที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ เช่น เงินค่าจ้าง 10,000 บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 20,000 บาท และ 3. เงินชราภาพ .

ญาติผู้เสียชีวิต จะต้องประสานรีบพนักงานสอบสวน เพื่อนำสำนวน และใบชันสูตรประสานกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับเงินชดเชย และตรวจสอบประกันชีวิตและผู้บาดเจ็บ ..นอกจากนี้จะต้องประสานสำนักงานประกันสังคมเขตหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขอรับเงินชดเชยเยียวยา